Category : Phó Giám Đốc Nhà Hát - Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Yến