Category : Nhà Văn Nguyễn Quang Vinh

14 August

1 Comments

Giới thiệu Nhà Văn Nguyễn Quang Vinh

đăng bởi @dmin | 5174 lượt xem

Giới thiệu Nhà Văn Nguyễn Quang Vinh

Đã có 27 tác phẩm điện ảnh, truyền hình, sân khấu được thực hiện từ kịch bản của anh và dành được giải Vàng ở các kỳ liên hoan phim trong nước và quốc tế, liên hoan và hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan sân khấu và phim truyền hình toàn quốc; dành được nhiều giải thưởng về tác giả của các tác phẩm văn học, sân khấu và điện ảnh.

Xem chi tiết

Chủ đề: Nhà Văn Nguyễn Quang Vinh

Tags: