1 November

0

YÊU LÀ THOÁT TỘI - 50 SẮC THÁI

người đăng @dmin | 1493 lượt xem

YÊU LÀ THOÁT TỘI - 50 SẮC THÁI

Mọi người đều biết, nét diễn của diễn viên làm nên linh hồn vở kịch. Tôi may mắn được diện kiến rất rõ linh hồn vở kịch Yêu Là Thoát Tội vì đã xem 2 suất diễn liên tiếp nhau.

Xem chi tiết

Chủ đề: Tin tức vở diễn