28 April

0

Yêu là thoát tội - được xem là hay bậc nhất của Liên hoan ...

người đăng @dmin | 178 lượt xem

Yêu là thoát tội - được xem là hay bậc nhất của Liên hoan ...

Nếu nhìn tổng hòa các yếu tố nghệ thuật của một vở kịch và sự cởi mở về nội dung thì Yêu là thoát tội được xem là hay bậc nhất của Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2018. Cho nên, việc nó chỉ đoạt HCB là bất ngờ và bất bình với nhiều người.

Xem chi tiết

Chủ đề: Tin tức vở diễn