Category : Đạo diễn Thanh Nga. Phi Long. Cao Thanh Danh. Khắc Duy . Xuân Hồng