lịch rạpTRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TPHCM
NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ

SƠ ĐỒ SÂN KHẤU 


LỊCH SỬ DỤNG SÂN KHẤU QUAY


 
THANG 6/2018
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tháng 5 Tháng 5 Tháng 5 Tháng 5 1 2
4

S
V TẬP
5

SV TẬP
6
 
7
 Kịch
YÊU LÀ THOÁT TỘI 
8 9
11

SV TẬP
12

SV TẬP
13
SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
14

 
15 16
18

SV TẬP
19

SV TẬP
20
SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
21
kịch
YÊU LÀ THOÁT TỘI
22 23
25

SV TẬP
26

SV TẬP
27
SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
28
kịch
YÊU LÀ THOÁT TỘI
 
29 30