lịch rạpTRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TPHCM
NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ
(091.225. 7718)


THÁNG 8/2018


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Tháng 7 Tháng 7 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
Vở kịch:
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
Vở kịch:
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
31 Tháng 9 Tháng 9
 


SƠ ĐỒ SÂN KHẤU