lịch rạpTRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TPHCM
NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ
(091.225. 7718)

Nhà hát Thế giới trẻ hoạt động
từ thứ 2 đến 16h thứ 6 hàng tuần

(Công ty Sài Gòn phẳng thuê biểu diễn thứ 6, thứ 7 và CN)


LỊCH SỬ DỤNG SÂN KHẤU QUAY
THÁNG 10/2018

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
1 2 3
 
THI TỐT NGHIỆP
4
 
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
5 6 7
8
 
TẬP TỐT NGHIỆP
9
 
TẬP TỐT NGHIỆP
10
 
THI TỐT NGHIỆP
Vở kịch
DƯỚI CÁT
LÀ NƯỚC
11 12 13 14
15
 
Vở kịch
Kim Tử
(tác giả Tào Ngu)
16
 
Vở kịch
Kim Tử
Đạo diễn Chua Soo Pong
- Singapore
17
 
Vở diễn
 
Ngũ Biến
Đạo diễn NSND Anh Tú
18 19
 
Thi duyên dáng áo dài
Bộ Văn hóa, TT & Du lịch khu vực phía Nam
20 21
22 23 24 25
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
26 27 28
29 30 31 Tháng 11 Tháng 11 Tháng 11 Tháng 11
 


SƠ ĐỒ SÂN KHẤU