lịch rạpTRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TPHCM
NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ
(091.225. 7718)

Nhà hát Thế giới trẻ hoạt động
từ thứ 2 đến 16h thứ 6 hàng tuần

(Công ty Sài Gòn phẳng thuê biểu diễn thứ 6, thứ 7 và CN)


LỊCH SỬ DỤNG SÂN KHẤU QUAY
THÁNG 01/2019


  Tháng 1/2019  
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Tháng 12 1 2 3
 
20h
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
4
 
CTY SGP THUÊ
5
 
CTY SGP THUÊ
6
 
CTY SGP
THUÊ
7 8 9 10 11
 
CTY SGP THUÊ
12
 
CTY SGP THUÊ
13
 
CTY SGP
THUÊ
14 15 16

8h - YÊU LÀ
THOÁT TỘI
****** 
14h YÊU LÀ
THOÁT TỘI
17
 
8h - YÊU LÀ
THOÁT TỘI
***** 
14h YÊU LÀ
THOÁT TỘI
18
 
CTY SGP THUÊ
19
 
CTY SGP THUÊ
20
 
CTY SGP
THUÊ
21 22 23

14h YÊU LÀ
THOÁT TỘI
*****

20h
YÊU LÀ
THOÁT TỘI

 
24 25
 
CTY SGP THUÊ
26
 
CTY SGP THUÊ
27
 
CTY SGP
THUÊ
28 29 30 31 Tháng 2 Tháng 2 Tháng 2
 

Tháng 2/ 2019
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 1 2 3
4 5
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
6
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
7
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
8
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
9
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
10
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
11
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
12
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
13
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
14
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
15
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
16
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
17
Cty
SÀI GÒN PHẲNG
BIỂU DIỄN
14h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
14h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
13h và 15h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
14h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
14h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
23 24
25 26 14h
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
14h 
Vở kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
1 Tháng 3 2Tháng 3 3Tháng 3
4Tháng 3 5Tháng 3 6Tháng 3 7Tháng 3 8háng 3 9Tháng 3 10Tháng 3
11Tháng 3 12Tháng 3
13Tháng 3
14h
YÊU LÀ 
THOÁT TỘI
       
 

 


SƠ ĐỒ SÂN KHẤU