lịch rạpTRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TPHCM
NHÀ HÁT THẾ GIỚI TRẺ
(091.225. 7718)

Nhà hát Thế giới trẻ hoạt động
từ thứ 2 đến 16h thứ 6 hàng tuần

(Công ty Sài Gòn phẳng thuê biểu diễn thứ 6, thứ 7 và CN)


LỊCH SỬ DỤNG SÂN KHẤU QUAY
THÁNG 12/2018


THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN
Tháng 11 Tháng 11 Tháng 11 Tháng 11 Tháng 11 1

CTY S
GP THUÊ
2

CTY SGP THUÊ
3
13h – 21h
CTY
Sài gòn
phẳng  thuê
4
13h – 22h
CTY
Sài gòn
phẳng  thuê
5
13h – 22h
CTY
Sài gòn
phẳng  thuê
6
14h – 17h
CTY
Sài gòn
phẳng  thuê
7

CTY SGP THUÊ
8

CTY SGP THUÊ
9

CTY SGP THUÊ
10 11 12 13
Kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
14

CTY SGP THUÊ
15

CTY SGP THUÊ
16

CTY SGP THUÊ
17  
20h kịch

AI LÀ THỦ PHẠM
NH Tuổi trẻ

 
 
18   
20h kịch

HOA CÚC
XANH
TRÊN ĐẦM LẦY

Nhà hát
tuổi trẻ VN
19

20h kịch
ĐỜI CƯỜI
Nhà hát tuổi trẻ VN


 
20
20h Kịch
YÊU LÀ
THOÁT TỘI
21

CTY SGP THUÊ
22

CTY SGP THUÊ
23

CTY SGP THUÊ
24 25 26 27
Rạp
cho thuê
28

CTY SGP THUÊ
29

CTY SGP THUÊ
30

CTY SGP THUÊ
31 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1

Hotline của Nhà hát Tuổi trẻ diễn 17,18,19/12/2018 tại sân khấu 125 Cống Quỳnh
: 0914551979 - 0946169797 - 0903407336


SƠ ĐỒ SÂN KHẤU